De 116000 hulplijn is onderdeel van het Centrum Internationale Kinderontvoering / English

Algemene informatie

116000

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in een aantal landen van de Europese Unie beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Op voorstel van de Europese Commissie hebben alle telecombedrijven op 8 juni 2007 besloten dat er één telefoonnummer – 116000 – komt waar de vermissing van een kind kan worden gemeld. Door het instellen van één telefoonnummer voor alle lidstaten, kan voorkomen worden dat na een vermissing kostbare tijd verloren gaat omdat ouders niet weten welk nummer ze moeten bellen. Het nummer verbindt de ouder direct door met een gespecialiseerde medewerkers die hen verder helpt.


Sinds 1 september 2008 is de 116000 Hulplijn in Nederland operationeel.Nederland was daarmee het derde land binnen de Europese Unie die de 116000 Hulplijn heeft opengesteld voor ouders waarvan het kind vermist wordt. Griekenland en Tsjechië gingen Nederland voor. Het Centrum Internationale Kinderontvoering (kortweg: Centrum IKO) beheert het nummer in Nederland.

116000 in Nederland

De medewerkers van de 116000 Hulplijn zijn getraind om ondersteuning te bieden aan ouders waarvan het kind vermist wordt en leggen contact met de betreffende instanties in ieder individuele zaak. Mentale hulp en juridisch advies wordt geboden aan de ouders, het slachtoffer, familie en derden indien hier behoefte aan is. Het Centrum IKO werkt nauw samen met de politie, binnenlandse en buitenlandse organisaties en biedt een netwerk van psychologen.

De 116000 Hulplijn is met name nuttig voor ouders en kinderen die reizen omdat de professionals die de telefoon beantwoorden hen in contact kunnen brengen met de instantie in het land waar zij zich bevinden. Voor ouders en kinderen die in Europa reizen biedt de 116000 Hulplijn een vangnet. Het noodnummer garandeert ouders en kinderen in Europa directe hulp. De 116000 Hulplijn verbindt door met de nationale hulpdiensten, zoals politie en overige instanties die de verdwijning van kinderen behandelen. De landenlijst biedt informatie over de landen die de 116000 Hulplijn hebben ingevoerd en de organisaties die u kunnen helpen.

Bij het Centrum IKO komen alle 116000-oproepen vanuit Nederland binnen. U krijgt een medewerker aan de lijn. Wanneer u niet in Nederland bent en toch iemand van het Centrum IKO wenst te spreken dan kunt u ons bereiken op +31 (0)88 8009000.
U kunt uw vraag eveneens via het contactformulier op de website stellen of een e-mail sturen naar info@116000.nl

Alle telefoongesprekken en e-mails zijn vertrouwelijk en de medewerker is gebonden aan de Nederlandse privacy wetgeving. Het noodnummer is 24 uur per dag bereikbaar.

116000 in Europa

De Europese 116000 Hulplijn wordt gecoördineerd door Missing Children Europe (MCE). MCE is een Europese Federatie voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen. Het is een koepelorganisatie welke 29 NGO’s vertegenwoordigt in 27 van de 28 EU-lidstaten, allemaal met uitzondering van Finland, en twee landen buiten de EU, te weten Albanië en Servië.

Elk van deze organisatie is actief op het gebied van preventie en begeleiding van slachtoffers van vermiste en/of seksueel uitgebuite kinderen op nationaal niveau. De 116000 Hulplijn is actief in 27 van de 28 EU-lidstaten, allemaal met uitzondering van Finland, en twee landen buiten de EU; Albanië (geen EU-lid), België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Servië (geen EU-lid), Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden. Hier vindt u de contactgegevens van de overige organisaties in Europa welke de 116000 Hulplijn beheren.

Deze landen werken samen met de intentie om “Best practices” op een Europees niveau neer te zetten. Ook wordt er intensief samengewerkt om op een effectieve wijze de verdwijning van kinderen in Europa tegen te gaan. Naast de jaarverslagen heeft MCE een “Practical guide for hotline operators” gepubliceerd, zodat alle landen op dezelfde wijze werken.

Werkwijze

Wanneer uw kind vermist wordt, kunt u contact opnemen met de 116000 Hulplijn. De medewerkers van de 116000 Hulplijn bieden ouders, kinderen en familie ondersteuning wanneer zij met een vermissing te maken krijgen of wanneer een minderjarige is weggelopen. De medewerker geeft u de nodige begeleiding. Ook bespreekt de medewerker met u welke bevoegde instanties of professionals u kunnen helpen stappen te ondernemen die nodig zijn om uw kind te lokaliseren.

Iedere dag raken kinderen vermist, niet alleen in Nederland maar overal ter wereld. Het probleem van vermiste kinderen is complex en kent geen grenzen. De impact bij de achterblijvende families, emotioneel, lichamelijk en psychologisch is groot.
Een medewerker aan de 116000 Hulplijn verbindt u door met de nationale hulpdiensten in Nederland zoals politie (het alarmnummer 112) en overige instanties die de verdwijning van kinderen behandelen. Wanneer u in het buitenland de 116000 Hulpijn belt, wordt u bijgestaan door een medewerker in het land waar u op dat moment verblijft.

116000 Hulplijn

FORUM

Stel je vraag op het 116000 Online

BEL ONS

Neem contact op via telefoon of e-mail

Logo EU
Co-funded by the Daphne Programme of the European Union.
This publication has been produced with the financial support of the Daphne Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Centrum Internationale Kinderontvoering and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.

116000 op Twitter

 
Deel deze pagina:
Email facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn