De 116000 hulplijn is onderdeel van het Centrum Internationale Kinderontvoering / English

Algemene voorwaarden 116000 Online

Een vermist kind brengt veel emoties en zorgen met zich mee. De 116 000 Online wil een stem geven aan iedere ouder die geraakt en betrokken is bij dit onderwerp. Het is belangrijk dat de ouder zich veilig voelt deze emoties te delen op dit forum. De algemene voorwaarden waar iedere ouder zich aan dient te committeren zijn daarbij een leidraad. De 116 000 Online behoudt zich het recht voor berichten te verwijderen welke niet in lijn zijn met de algemene voorwaarden.

Doelgroep

Het forum is bedoeld als een veilige omgeving voor ouders. Het plaatsen van berichten door een ouder is gratis. De medewerkers van de 116 000 Online plaatsen geen berichten op het forum, tenzij dit noodzakelijk is.

Etiquette

Ongepaste berichten worden door de beheerder verwijderd. De etiquette op dit forum is simpel: u gedraagt zich hier hetzelfde als in het gewone dagelijks leven. Negatieve uitingen over godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, racisme, discriminatie of anderszins kwetsende uitingen richting andere ouders of derden zijn niet toegestaan. De 116000 Online behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de ouder met opgaaf van reden de toegang te ontzeggen.

Heeft u vragen of klachten over de manier van discussiëren of beheren, dan kunt u dat rechtstreeks melden aan de 116 000 Online. U kunt ons per e-mail bereiken op info@116000.nl

Spam

Het plaatsen van een reclamebericht of een link naar een spam e-mail is verboden. Mocht dit toch gebeuren (hetzij met opzet, hetzij per ongeluk, dan wordt het bericht verwijderd en de ouder op de hoogte gebracht van het uitzenden van een spambericht.

Tijdsduur plaatsing

Een bericht dat een ouder op het forum plaatst, welke in overeenstemming is met de algemene voorwaarden wordt in beginsel niet verwijderd. Afhankelijk van de hoeveelheid berichten kan de beheerder besluiten een deel van de berichten te archiveren. Het archief blijft beschikbaar, maar ouders kunnen niet actief reageren op gearchiveerde berichten.

Kwaliteit

De 116 000 Online wordt gemodereerd door (aantal) medewerkers van de Hulplijn. De medewerkers waken over de kwaliteit van de inzendingen. U kunt te allen tijde een nieuw bericht plaatsen. Indien dit echter niet aansluit bij de algemene voorwaarden van dit forum (link) dan kan uw bericht verwijderd worden.

Copyrights en herpublicatie

Iedereen houdt zeggenschap over zijn eigen teksten. Iedereen kan zijn eigen berichten opnieuw elders publiceren, zij het met bronvermelding. Citeren van een enkel bericht of gedeelte daarvan is toegestaan, mits met volledige bronvermelding (inclusief url).

Privacy

Op het forum worden echte namen getoond, voor zover de ouder zich aanmeldt met een echte naam. Het is mogelijk u alleen te registreren met een voornaam. Uw registratiegegevens (echte naam, e-mail adres, etc.) worden beschouwd als een vorm van leden-administratie, uitsluitend bedoeld voor intern gebruik door de 116 000 Online. U kunt te allen tijde controleren welke gegevens van u bij ons bekend zijn. U doet dat met het commando "Gegevens inzien of wijzigen" onder het kopje "Registratie". Ook kunt u uw gegevens op elk gewenst moment weer uit onze database verwijderen. U doet dat met het commando "Gegevens verwijderen" onder het kopje "Registratie". De privacy op de 116 000 Online wordt gewaarborgd op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, geldend sinds 1 september 2001 (link naar de wet)

Uitsluiting aansprakelijkheid 116 000 Online

De beheerder, medewerkers, en directie van de 116 000 Hulplijn en de 116 000 Online gaan uiterst zorgvuldig te werk bij het publiceren en modereren van dit forum. Niettemin sluiten zij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen van het handelen op grond van de informatie of adviezen die de ouder op het 116 000 Online forum aantreft.

116000 Hulplijn

FORUM

Stel je vraag op het 116000 Online

BEL ONS

Neem contact op via telefoon of e-mail

Logo EU
Co-funded by the Daphne Programme of the European Union.
This publication has been produced with the financial support of the Daphne Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Centrum Internationale Kinderontvoering and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.

116000 op Twitter

 
Deel deze pagina:
Email facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn