De 116000 hulplijn is onderdeel van het Centrum Internationale Kinderontvoering / English

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden. De Raad van Toezicht komt vier maal per jaar bijeen.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  •     Dhr. Prof. mr. P. Vlaadingerbroek
  •     Dhr. J.P. Wever

De Raad van Toezicht houdt toezicht op een goede uitvoering van het beleid, de liquiditeit en de jaarlijkse financiële verantwoording. De leden van de Raad van Toezicht worden voor drie jaar benoemd met een maximale zittingsperiode van negen jaar.


Raad van Advies


De Raad van Advies heeft tot doel de statutair directeur inhoudelijk te ondersteunen bij het formuleren van standpunten en visies in zaken die te maken hebben met Europese en internationale verdragen rond internationale ouderlijke kinderontvoering.

De leden van de Raad van Advies zijn:

  •     Dhr. mr. Usman Santi (voorzitter)
  •     Mw. drs. Annemiek Beck
  •     Mw. mr. dr. Betty de Hart

De Raad van advies komt drie- tot viermaal per jaar bijeen. De leden hebben (wetenschappelijke) kennis over de problematiek rond internationale ouderlijke kinderontvoering, zowel maatschappelijk als juridisch. De leden worden benoemd voor vier jaar met een maximum van twee zittingsperioden.

116000 Hulplijn

FORUM

Stel je vraag op het 116000 Online

BEL ONS

Neem contact op via telefoon of e-mail

Logo EU
Co-funded by the Daphne Programme of the European Union.
This publication has been produced with the financial support of the Daphne Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Centrum Internationale Kinderontvoering and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.

116000 op Twitter

 
Deel deze pagina:
Email facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn