De 116000 hulplijn is onderdeel van het Centrum Internationale Kinderontvoering / English

Privacybeleid

Het werk bij het Centrum IKO brengt met zich mee dat de medewerkers veel van mensen willen weten om een goed onderbouwd advies te kunnen geven. Het Centrum IKO verzamelt alleen die gegevens die nodig zijn om een advies te kunnen geven. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De medewerkers registreren de gegevens die door uzelf worden aangeleverd. Ook worden aantekeningen en correspondentie verzameld.

Sommige gegevens liggen gevoeliger dan andere, zoals godsdienst of afkomst. Deze bijzondere persoonsgegevens worden door het Centrum IKO niet geregistreerd, tenzij u hier toestemming voor geeft. Natuurlijk moet u de zekerheid hebben dat uw privacy wordt beschermd en dat uw gegevens niet worden verspreid wanneer u dat niet wilt. Daarom hanteert het Centrum IKO een privacyreglement. Hierin kunt u lezen hoe het Centrum IKO met uw gegevens omgaat. Dit privacyreglement wordt door het Centrum IKO toegepast en geldt zolang het in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het Centrum IKO bespreekt zaken enkel met professionals zoals de Centrale Autoriteit, advocaten, jeugdbeschermers etc., indien wij hiervoor een schriftelijke machtiging van de betrokkene hebben ontvangen.

Meer informatie over ons cookiebeleid vindt u hier. Neem voor vragen contact op met het Centrum IKO.


Download hier ons privacyreglement - cliënten
Download hier ons privacyreglement - professionals
Download hier de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Download hier informatie voor een informatieverzoek

116000 Hulplijn

MAIL ONS

[email protected]

BEL ONS

116000 of +31 (0)88 800 9000

Logo EU
Co-funded by the Daphne Programme of the European Union.
This publication has been produced with the financial support of the Daphne Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Centrum Internationale Kinderontvoering and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.